The news is by your side.

ℹ️Cum se poate obține o copie a unui proces-verbal de constatare a contravenției (PVCC) întocmit de CESTRIN?

0 13

ℹ️Cum se poate obține o copie a unui proces-verbal de constatare a contravenției (PVCC) întocmit de CESTRIN?

În situația în care se dorește obținerea copiei unui PVCC întocmit de CESTRIN, trebuie solicitată eliberarea acesteia printr-o petiție scrisă, însoțită de copia cărții de identitate (dacă amenda este întocmită pe persoană fizică), sau de copia certificatului de înregistrare fiscală (dacă amenda este întocmită pe persoană juridică).📝Petiția se transmite către CESTRIN, prin:a) e-mail la adresa info.rovinieta@cestrin.ro;b) fax la numărul: 021.315.15.84;c) poștă, la adresa Bd. Iuliu Maniu, nr. 401A, sector 6, București.

ℹ️De asemenea, vă informăm că CESTRIN va comunica răspunsul în cel mult 30 de zile de la data înregistrării petiției, potrivit prevederilor art. 8, alin. (1) din Ordonanța nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Comentarii
Se incarca...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More